Cenník služieb

  

Generálne upratovanie

- v cene jednorázového upratovania sú okrem ceny práce zahrnuté: čistiace prostriedky, čistiaca technika a škodové poistenie

1i byt do 45m2 = od 75€

2i byt/do 65m2 = od 90€

3i byt/do 80m2 = od 110€

4i byt/do 100m2 = od 135€

Byt/dom < 150 m2 = od 175€

Dom < 250 m2 = od 220€

Dom > 250 m2 = po obhliadke

 

Pravidelné upratovanie

- v cene pravidelného upratovania je zahrnutá cena práce a škodové poistenie

1i byt do 45m2 = od 30€ pri upratovaní 4x mesačne         1i byt = od 40€ pri upratovaní 2x mesačne

2i byt do 65m2 = od 35€ pri upratovaní 4x mesačne         2i byt = od 45€ pri upratovaní 2x mesačne

3i byt do 80m2 = od 40€ pri upratovaní 4x mesačne         3i byt = od 50€ pri upratovaní 2x mesačne

4i byt do 100m2 = od 45€ pri upratovaní 4x mesačne       4i byt = od 55€ pri upratovaní 2x mesačne

Žehlenie:

1 h = 10€

 

Umývanie okien, okenných rámov a vnútorných žalúzií ku:

Generálne/pravidelné upratovanie               Jednorázové umývanie

1i byt = od 25€                                              1i byt = od 40€

2i byt = od 40€                                              2i byt = od 60€

3i byt = od 55€                                              3i byt = od 80€

4i byt = od 70€                                              4i byt = od 100€

5i byt/dom = od 85€                                      5i byt/dom = od 120€

 

Umývanie vonkajších žalúzií ku generálnemu/pravidelnému/jednorázovému umývaniu:

1i byt = +10€

2i byt = +20€

3i byt = +30€

4i byt = +40€

5i byt/dom = od +50€

 

Doprava je účtovaná samostatne v sume 15€ (v rámci BA a blízke okolie), počas sviatkov a víkendov pracujeme bez príplatkov.

 

Upratovanie kancelárskych priestorov

- cena je individuálna v závislosti od veľkosti upratovanej plochy. Cenovú kalkuláciu Vám pripravíme na základe obhliadky priestorov.

Cenník platný od 01.09.2019. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.